Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται:

Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση Οικονομική Διαχείριση Οικονομική Έκθεση (ετήσια, τριμηνιαία,εξαμηνιαία)

Μελέτες Σκοπιμότητας (αξιολόγηση επενδύσεων)

Κοστολόγηση Λειτουργιών – Προϊόντων Διαδικασιών

Υποστήριξη σε Θέματα e-bankingΔιαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης

Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Ασφαλιστικά Προϊόντα
Ασφάλεια Υγείας
Ασφάλεια ζωής
Ασφάλεια Ατυχημάτων
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Ασφάλεια Μοτοσυκλέτας
Ασφάλεια Σκάφους
Ασφάλεια Περιουσίας

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Business P lan)

Έσπα – Σχεδιασμός Marketing Χρηματοδότηση Εγγυητικές Επιστολές και Ενέγγυες Πιστώσεις Νομική Υποστήριξη Διαφήμιση σε Διάφορα Μέσα

Leasing Ακινήτων-Μηχανημάτων-Οχημάτων

Λογιστικές υπηρεσίες
Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών βιβλίων
Φορολογικές Δηλώσεις
Μισθοδοσία Επιχειρήσεων

Ίδρυση Νέων Εταιρειών -Μετατροπή Εταιρειών
Ίδρυση Εταιρειών Στο Εξωτερικό

Ταμειακός προγραμματισμός
Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών Στο Εξωτερικό
Εργατικά Θέματα Συμβάσεις Παντός Είδους

Συμβάσεις Δανείων
Αιτήσεις Επιδομάτων
Εκπόνηση Μελετών
Εξωδικαστική Ρύθμιση Χρεών Στο Δημόσιο – Τράπεζες
Σύνταξη Μισθωτηρίων
Voucher – Επιδοτούμενες Θέσεις Εργασίας