ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε υπηρεσίες σε τομείς σχετικούς με ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, οι οποίες ξεκινούν από την ίδρυση μιας εταιρείας και καλύπτουν υπηρεσίες όπως:

 • Η ίδρυση υποκαταστημάτων
 • Η τροποποίηση Καταστατικών
 • Η προετοιμασία και παρακολούθηση των Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων (σύνταξη πρακτικών, κλπ)
 • Η διαδικασία αδειοδότησης (όπου απαιτείται, από αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές), η φορολογική και λογιστική υποστήριξη
 • Οι διαδικασίες εξαγοράς, συγχώνευσης, απορρόφησης, αλλαγής νομικής μορφής και αγοράς εμπορικής επιχείρησης
 • Η εκπροσώπηση σε Ελλάδα και εξωτερικό σε θέματα εταιρικής φύσεως (π.χ. σε διαπραγματεύσεις, για σύναψη μνημονίων συνεργασίας, σε συμβάσεις επιχειρηματικού ή έτερου σκοπού, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στο εξωτερικό, κλπ)
 • Η διαδικασία ρύθμισης οφειλών (με δυνατότητα εξωδικαστικής και δικαστικής εκπροσώπησης)
 • Η πτωχευτική διαδικασία
 • Θέματα εργατικής φύσεως, εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών για εταιρικά θέματα
 • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα κάθε φύσεως
 • Υποστήριξη σε ειδικές μορφές εταιρειών (Μη-Κερδοσκοπικές, Ιατρικές, Φαρμακευτικές, Πολυιατρεία, κλπ)
 • Έρευνα αγοράς για είσοδο νέας εταιρείας-νέου προϊόντος
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων (λογότυπο, packaging, concept, price positioning, καταγραφή ανταγωνισμού)
 • Marketing Plan
 • Business Plan
 • Κοστολόγηση νέου προϊόντος
 • Κατάρτιση εμπορικής πολιτικής
 • Σχεδιασμός εμπορικών ενεργειών, ειδικά σχεδιασμένων για αύξηση πωλήσεων, διανομής και μεριδίου αγοράς
 •  Συμβουλές και συστάσεις ως προς την εκμετάλλευση/διαχείριση περιουσίας, έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας, διαμεσολάβηση για την αγορά, κατασκευή, συμβόλαια κάθε κατηγορίας (μίσθωση, πώληση ακινήτων, κλπ), διαχείριση ακινήτων κατοίκων εξωτερικού, διεκδικητικές αγωγές (προσβολής νομής, κλπ), κτηματολογικές εγγραφές, μεταγραφές ενώπιον Κτηματολογικών γραφείων/Υποθηκοφυλακείων, κλπ
 • Εύρεση κατάλληλης συσκευασίας για τα προϊόντα σας (Έλληνες και ξένους προμηθευτές)

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών σε καταναλωτή (φυλλοδιανομή, δειγματοδιανομές, nightlife promotions)

 • Εκπαίδευση τμήματος πωλήσεων σε τεχνικές πώλησης (Power selling) & Merchandizing tips

 • Δημιουργία ιστοσελίδων

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικής προβολής περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς (σποτ)

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικής προβολής σε social media (SEO, Facebook, Instagram, Twitter)

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικής προβολής σε κλαδικά μέσα (καταχώρηση, προβολή εταιρείας, συνέντευξη)

 • Επαγγελματική προβολή εταιρείας

 • Εύρεση χορηγιών για αθλητικά σωματεία

 • Δημιουργία εταιρικών βίντεο για την καλύτερη προβολή της εταιρείας

 • Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών (εικαστικός σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδων, εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, παροχή υπηρεσιών ψηφιακού marketing, ψηφιακής διαφήμισης, δημόσιες σχέσεις)

 • Παροχή υπηρεσιών εμπορικής διεύθυνσης

 • Οργάνωση και ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Διαχείριση και εκπαίδευση προσωπικού, μέσω πιστοποιημένων κέντρων εκπαίδευσης

 • Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, αποκλειστικά μέσω του εξειδικευμένου δικτύου νομικών συνεργατών μας, σε θέματα που αφορούν σε φορολογικές δίκες, διοικητικές διαδικασίες, θέματα Δημοσίου (προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία συναλλαγών, κλπ)

 • Παροχή υπηρεσιών σε θέματα φορολογικής φύσεως σε περίπτωση διαζυγίου, περιουσιακά, κληρονομικά, κλπ