Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

ependytika-sxediaH ολοκληρωμένη κατανόηση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και του επενδυτικού περιβάλλοντος, η κατάρτιση του κατάλληλου πλάνου για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, όπως και η ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων, συντελούν στο να επιλεγεί το πλέον αποδοτικό επενδυτικό σχέδιο.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό που στελεχώνει την anps.info διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης που εστιάζει στην:
   • Ανάλυση του επενδυτικού προγράμματος.
   • Διερεύνηση εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, βασιζόμενοι στις εκτιμήσεις, προβλέψεις & βλέψεις της επιχείρησης και με στόχο τη μεγιστοποίηση της αναμενόμενης απόδοσης από την υλοποίηση της επένδυσης.
   • Διερεύνηση εναλλακτικών πηγών & εργαλείων χρηματοδότησης της επένδυσης.
   • Εκτίμηση συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου με τις προϋποθέσεις των ενεργών και διαθέσιμων προγραμμάτων επιδότησης.
* Σημειώνεται πως σημαντικό ποσοστό των στελεχών της anps.info είναι Αξιολογητές Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που διαθέτουν την ανάλογη πιστοποίηση.
Powered by InnovativeYear