Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών

oikonomotexnikes-meletesΗ τρέχουσα οικονομική κρίση καταδεικνύει όσο ποτέ άλλοτε, την ανάγκη έγκαιρου και προσανατολισμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού για κάθε οικονομικό οργανισμό. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, σε λειτουργικό, τακτικό και στρατηγικό επίπεδο, επιφέρουν άμεσα και έμμεσα οφέλη και κόστη.
Ο βασικότερος τομέας δραστηριοποίησης της anps.info  αποτελεί η Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών που αφορούν:
   • Ίδρυση | εκσυγχρονισμό | επέκταση μιας επιχείρησης/μονάδας.
   • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.
   • Εκτίμηση νέων αγορών.
   • Αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών.
Σημαντικό μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αποτελεί η τεκμηρίωση των επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας μέσω της εκπόνησης των ανάλογων Οικονομοτεχνικών Μελετών. Οι υπηρεσίες Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών της anps.info απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις & οργανισμούς και αποσκοπούν στο να βοηθούν τη διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τα σημερινά προβλήματα της και να προγραμματίζει καλύτερα τις μελλοντικές δραστηριότητες και ανάγκες της. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα εξής:
    • Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα
    • Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
    • Μελέτες Αποτίμησης Επιχειρήσεων
    • Μελέτες Benchmarking
    • Μελέτες Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Σκοπός των παραπάνω μελετών είναι η υποβοήθηση των φορέων μιας επιχείρησης/οργανισμού στη λήψη της τελικής απόφασης για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της (αποτελεσματική υλοποίηση μιας επένδυσης, ορθολογική ανάλυση και σύγκριση κόστους – οφέλους, κ.α.).
Powered by InnovativeYear