Επενδυτικές Υπηρεσίες

Με τις Επενδυτικές Υπηρεσίες της anps, αποσκοπούμε στη μεγιστοποίηση της περιουσίας του πελάτη μας, παρέχοντας του την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των ειδικών μας, καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα που καλύπτουν σε παγκόσμιο επίπεδο όλο το φάσμα επενδυτικών επιλογών.

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Περιουσίας | Αυτοκινήτων | Μεταφορών | Γενικής Αστικής & Επαγγελματικής Ευθύνης | Ζωής – Υγείας – Ομαδικές & Συντάξεως | Νομικής Προστασίας και Βοήθειας | Σκαφών Πλοίων & Αστικής Ευθύνης Σκαφών | Ευθύνης Διευθυντών Επιχειρήσεων | Λαθών και Παραλείψεων | Ακύρωσης Εκδήλωσης | Τεχνικών Έργων | Έργων Τέχνης Μηχανολογίας, C.A.R, E.A.R | Διαχείρηση Κινδύνων | Ασφαλιστικές Συμβουλές

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Πληροφορηθείτε άμεσα τις τελευταίες προσκλήσεις - προκηρύξεις του ΕΣΠΑ

Δείτε περισσότερα...
 • q

  01 / Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας

  Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας της Επιχείρησης σας για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο (Ν. 3908/2011)

 • q

  02 / Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας

  Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας της Επιχείρησης σας για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013

 • q

  03 / Τράπεζα Πειραιώς: EIB – GroupedLoans

  Δράση «Δάνεια Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδυσεων (ΕτΕπ)

 • q

  04 / Πρόγραμμα LIFE 2014 - 2020

  Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.

Όπλο μας η εμπειρία και η γνώση του αντικειμένου

987

987 ευχαριστημένοι πελάτες από τις υπηρεσίες μας

696

696 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια για πελάτες μας

328

328 φάκελοι με πρωτότυπα επενδυτικά σχέδια που έτυχαν έγκρισης & χρηματοδότησης

Powered by InnovativeYear